Додатна и дополнителна настава

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА
ЈАНУАРИ + ФЕВРУАРИ 2021
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ДЕКЕМВРИ 2020
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
НОЕМВРИ 2020
ПОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СТРАЧИНЦИ
ОКТОМВРИ 2020

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА