Новогодишно украсување 2016

Новогодишно украсување на училишниот простор 2016