Градинка „Весели цветови“

Донација и дружење со децата од градинката „Весели цветови“ 2016