Посета на ДС Смит 2016

Учениците од петто одделение ја посетија фабриката за производство на картонска амбалажа, ДС Смит. Посетата е во согласност со програмата по Техничко образование, а целта е учениците да се запознаат со целокупниот процес на рециклирање и производство на хартија и картон.