Ден на благодарноста 2016

Денешниот повод за наше дружење е празникот кој секоја година, во последниот четврток од ноември, собира милиони луѓе на американскиот континент (САД и Канада), познат како Ден на благодарноста или Thanksgiving Day.
Благодарност се искажува и покажува за многу нешта, поради различни побуди и причини.
Една поговорка вели: ,,Најдобрите подароци не се завиткани со хартија, туку со љубов”.
Им благодариме на нашите вредни ученици за вложениот труд и прекрасните изработки!