Денот на албанската азбука 2016

На 23.11.2016 год. по повод Денот на албанската азбука, во подрачното училиште во Страчинци беше организирано литературно читање, како и изложба на ликовни творби.