Општински ПП натпревар 2016

Општинскиот противпожарен сојуз на Гази Баба на 18.11.2016 год. го одржа 32-от Општински противпожарен квиз-натпревар, на кој учествуваше и нашето училиште.