Доделување стипендии 2016

Свечено доделување стипендии од општина Гази Баба на ученици кои имаат освоено дипломи и учество на спортски активности
Ученикот Ненад Јакимовски од V-2 одд. од нашето училиште во текот на оваа учебна година е меѓу 11-те наградени ученици од страна на општината.
Му честитаме на нашиот вреден ученик и му посакуваме уште поголем успех во иднина!