Спортски игри 2016

На 25.10.2016 година, учениците од III и IV одд. од ООУ Кирил и Методиј - Стајковци и Страчинци земаа учество во спортските игри Open Fun Football School во спортската сала Методија Андонов-Ченто, во организација на општина Гази Баба.