Подари книга 2016 - 1

Ученичка акција „Подари книга / Од нас - за нас“ во рамки на Детската недела.