Подари книга 2016

Ученичка акција „Подари книга / Од нас - за нас“ во рамки на Детската недела.