Недела на детето 2016

Во рамките на одбележувањето на Светската недела на детето, на 05.10.2016 год. беше одржана работилница посветена на правата и должностите на децата преку презентација и дискусија со учениците од I-V oдделение.