Увид во градежната работа 2016

Увид во градежната работа во ООУ „Кирил и Методиј“ 2016