Меѓучовечки односи 2016

Меѓучовечки односи во и вон училиштето - работилници  (11.04 - 12.04.2016)