Обука Erasmus+ 2015

По Валоризационата конференција на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, одржана на 21.12.2015 год., каде беа претставени придобивките и успесите на програмата Erasmus plus, на 29.12.2015 год. се одржа дополнителна обука во Yahya Kemal Colleges: Elementary & High School, каде се продлабочија знаењата за начинот на аплицирање за грантови од Европската комисија.