Новогодишни изработки 2015 - 2

Новогодишни изработки на вредните рачиња на учениците од Стајковци и Страчинци и украсување на училишниот простор.