Новогодишни изработки 2015

Новогодишни изработки на вредните рачиња на учениците од Стајковци и Страчинци и украсување на училишниот простор.