Новогодишна приредба 2015

Овој ден, исполнет со настани од празничен карактер, учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци го крунисаа со завршна новогодишна претстава во училишниот хол.