Кампања на Црвен крст под мото: „Волонтирај сега“

Неделата на млади која традиционално се одржува секоја година во рамките на Црвениот крст, оваа година се спроведува преку он-лајн кампања за поттикнување и вклучување на нови волонтери во нашата организација согласно настанатите потреби во време на пандемија предизвикана од Ковид – 19.

Кампањата е предвидено да се одвива он-лајн во период од една недела, за таа цел со огромно задоволство со Вас ги споделуваме промотивините материјали за кампањата под мото - „ВОЛОНТИРАЈ СЕГА“.