Резултати од државниот натпревар по природни науки

Александар Додевски - I награда

Јана Величковска - III награда

Ментор: Сашка Крстевски