Презентација СУГС „Марија Кири Склодовска“

„Во животот не треба да се плашите од ништо, треба само да размислувате. Колку повеќе ќе размислувате и ќе разбирате, толку помалку ќе се плашите.“ – Марија Кири Склодовска

Нашите ученици од деветто одделение, денес имаа можност да проследат презентација и да се запознаат одблиску со СУГС „Марија Кири Склодовска“ и со квалификациите, занимањата и критериумите за упис во училиштето.