Регионален натпревар по англиски јазик

На регионалниот натпревар по англиски јазик, одржан на 17.04.2021, беа постигнати следните резултати:

- Александар Додевски (VI-2) - прво место (99/100 поени)

Ментор: Емилија Наумовска

- Лука Трајковски (VIII-2) - прво место (96/100 поени)

- Тео Стаменковски (IX-2) - трето место (82/100 поени)

Ментор: Биљана Арсова

Учениците продолжуваат со своето учество на државен натпревар.

Честитки за учениците и менторите!