Регионален натпревар по математика

На регионалниот натпревар по математика, кој се одржа онлајн на 13.03.2021 година, активно учество зедоа и учениците од ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци и ги постигнаа следниве резултати:
 
V одделение
Ментор: Адријана Сандева
Михаела Сандева          I место
Лука Станковски           II место
Јана Симоновска          III место
Огнен Богоевски            III место
Дамјан Кузмановски    пофалница
 
VI одделение
Ментор: Габриела Јорданов
Немања Јорданов        II место 
 
VIII одделение
Ментор: Јасмина Јездиќ
Атанас Атанасовски     II место 
 
Честитки за сите учесници и нивните ментори!