Срдечна средба со нашите нови пријатели (МИО)

Учениците и наставниците од ООУ "Кирил и Методиј" Гази Баба и ООУ "Димо Хаџи Димов" Карпош реализираа заедничка активност за меѓусебно запознавање и презентираа карактеристики на културите во македонското општество. Плодна и конструктивна дискусија, полна со идеи и надежи за повторна средба, со нови заеднички активности наскоро и тоа со физичко присуство.