Промоција на хигиена и контрола и заштита од КОВИД-19

Неделата во ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци ја започнуваме со воннаставни активности во функција на здравјето (промоција на хигиена и контрола и заштита од КОВИД-19 во организација на Црвен крст на Град Скопје).

Едукатор: Кристина Георгиевска