Литературен детски фестивал „Ракатки 2021“

Фестивалскиот одбор на 17-от републички литературен детски фестивал „Ракатки“ ги објави избраните творби. Во категоријата основно образование, прво место освои ученикот Немања Јорданов VI-2 одд. ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје, ментор: Маја Медарска.

Од избраните творби ќе се испечати книга-алманах. Секој награден учесник ќе добие диплома и алманах.

Честитки!