Етвининг училиште 2020-2021

ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, наградено со плаката и статус на еТвининг училиште со што се препознава тимската работа во училиштето, квалитетот на изработени проекти, наградени со Европски и национални ознаки за квалитет, дигитална пракса, одговорна употреба на интернет и дел од европската мрежа на eTвининг училишта.