Редовна дезинфекција

Редовна саботна дезинфекција на двете училишни згради. Во време на пандемија, хигиената во функција на здравјето е приоритет. Јавна благодарност до ЈКП Гази Баба.