Светски ден за борба против СИДА

На ден 01.12.2020 се одбележа Светски ден за борба против СИДА. Наставникот по биологија, Маја Цекова реализираше онлајн едукативно предавање на учениците од седмо до деветто одделение, со цел подигање на свесноста и знаењата на младата популација за овој тип болест.