Ден на албанската азбука

Мултикултурализмот и почитувањето на различностите е наш приоритет и знак на препознавање. Нашите ученици и наставници од подрачното училиште во Страчинци, подготвија видео со кое го одбележаа Денот на албанската азбука. Образованието на мајчин јазик е голема придобивка за македонското општество.