Деца не се раѓаат со предрасуди

"ДЕЦА НЕ СЕ РАЃААТ СО ПРЕДРАСУДИ" е Проектот во кој се вклучува ООУ "Кирил и Методиј", во организација на Здружението СОЛЕМ и Глада Худик Театар од Шведска. Зад проектот стои МОН, а се однесува на промена на начинот на размислување во општеството и комуникација и прифаќање на лицата со пречки во развојот.