Нов проект од програмата Еразмус+ КА229

Денес се одржа првиот координативен состанок за започнување на новиот Еразмус+ проект "Let's beat bullying together", 2020-2022, во кој е вклучено нашето училиште, заедно со партнер училишта од Шведска, Турција, Шпанија и Италија.