Конкурс по повод Денот на осигурувањето

Агенцијата за супервизија на осигурување, во рамки на своите активности за развивање на свеста на младата популација за улогата на осигурувањето, и оваа година објавува Конкурс за ученици од основното и средното образование, по повод - Ден на осигурувањето, 1 ноември.