Пробни online-часови и подготвеност за физичко присуство

Сите наставници од четврто до деветто одделение успешно ги реализираа пробните часови на далечина.

Подготвено ги очекуваме и учениците со физичко присуство од прво до трето одделение.