Усвојување на Годишната програма за учебната 2020/2021 година

Советот на општина Гази Баба денес едногласно ја усвои Програмата за работа на ООУ "Кирил и Методиј" Стајковци за учебната 2020/2021 година.