Видео за одбележување на крајот на учебната година (VII-1)

„Заеднички училишни моменти, дел од видео-записот со кој решивме да го одбележиме крајот на оваа учебна година. Иако разделени, секогаш сплотени."  

Учениците и класниот раководител на VII-1 одделение