Светски ден за борба против пушењето

Учениците од IX одделение, под менторство на наставничката Маја Цекова, се вклучија во одбележувањето на 31 Мај, Светскиот ден за борба против пушењето, со изработка на постери со пораки за подигнување на свеста кај луѓето, истакнувајќи ги здравствените ризици.