Промотивни информации за деветтоодделениците за средните училишта

Повеќе информации може да добиете на следните линкови:

Информативните флаери и промотивните видеа од училиштата можете да ги погледнете на следниот линк: