Оглас за запишување ученици во прво одделение во учебната 2020/2021 година

ООУ „Кирил и Методиј“ објавува оглас за запишување првачиња во учебната 2020/2021 година. 

Подолу може да го преземете електронскиот формулар за упис (во македонска или албанска верзија), кој треба да го пополните и да го пратите на upisprvo.coukirilimetodij@yahoo.com најдоцна до 31.05.2020 година.

По прием на формуларот, ќе бидете контактирани за закажување термин за тестирање, на кој треба да ги донесете и посочените документи. 

Со почит,

ООУ „Кирил и Методиј“