ТВ - УЧИЛНИЦА: ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Денешните часови по граѓанско образование за VIII и IX одд, кои нашата директорка, м-р Анита Ангеловска ги реализира секој четврток на ТВ училница, беа посветени на значењето и функцијата на меѓународните организации, како дел од темите Граѓанинот и светот, Граѓанинот и Европа. 

Беше презентирано и кратко видео во кое учениците и наставниците од нашето училиште говореа за искуството и придобивките од учеството во меѓународните и училишни проекти.