Време е за граѓанско

Темата на денешните часови по граѓанско образование за VIII и IX одделение, кои нашата директорка, Анита Ангеловска, ги реализираше на ТВ-училница, беше Граѓанинот и државата.