Важна информација за учениците од IX одделение

КОНКУРС за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2020/2021 година

Повеќе информации прочитајте на дадениот линк:

КОНКУРС ↗