Училишен весник (прв број)

Нашето училиште континуирано работи на промоција на активностите на учениците, родителите и наставниците. 

Од денес започнуваме со активности кои се во насока на одбележување на Патрониот празник на училиштето. 

На тој начин, електронски ќе ги доловиме сите наши трудови. 

За почеток, првиот број на училишниот весник подготвен од учениците од осмо одделение, под менторство на наставникот по граѓанско образование, Благица Србиновска.

Повеќе информации прочитајте на дадениот линк: