V одделение - англиски јазик - Ден на планетата Земја

Овој видео-час е посветен на Меѓународниот ден на планетата Земја, како и на важноста од чување на нејзината добросостојба за доброто на сите нас.