Учење на далечина (III одделение)

И учењето од дома може да биде забавно. Учениците од трето одделение се во секојдевна комуникација со својата наставничка и заеднички учат преку најразлични начини (истражување, предизвици, снимање кратки видеа, online-квизови, творечки и слободни активности).