Наши наставници на ТВ-УЧИЛНИЦА

На 31.03.2020, одделенските наставници Неџати Лимановски и Музафера Шабани од ПООУ „Кирил и Методиј" - Страчинци реализираа часови на ТВ-Училница на МТВ2.

Се гордееме и упатуваме благодарност до нив и до сите наставници за тоа што успешно се соочуваат и одговараат на предизвиците, со цел непречено продолжување на наставниот процес.