Дезинфекција од Центар за јавно здравје

Дезинфекција од Центарот за јавно здравје во двете училишни згради - Стајковци и Страчинци.