Општински натпревар по хемија 2020

На 22.02.2020, нашето училиште беше домаќин на општинскиот натпревар по хемија.

Учествуваа 19 ученици од VIII одделение и 24 ученици од IX одделение, под менторство на своите наставници од пет училишта во Општина Гази Баба:

ООУ „Наум Наумовски-Борче” - Даниела Кузмановска
ООУ „Стив Наумов” - Елизабета Јовановска
ООУ „Вера Јоциќ” - Даниела Петрушевска
ООУ „Дане Крапчев” - Елена Томевска
ООУ „Наум Охридски” - Соња Рулеска

Координатор на натпревaрот беше Маја Цекова, наставник по биологија и хемија од нашето училиште.

Тестатори: Александра Накева и Јасминка Анѓелевска

На сите учесници во натпреварот им посакуваме успех.