Уредување на училишниот простор 2020

Сликање на платно со акрилни бои по предметот Проекти на ликовна уметност за уредување на холот во училиштето.