Новогодишен базар во Стајковци 2019

Благодарност до Советот на родители, учениците и вработените за успешната организација

Собраните парични средства ќе се искористат за подготовките за кабинетска настава.